Vidste du, at skadestuens ambulancer årligt henter mere end 20.000 børn, mens de befinder sig i vuggestuen, børnehaven eller på fritidsordningerne? Og har du tænkt over, at mange børnehavepædagoger derfor kommer til at stå i en situation, hvor de skal handle og tage livsvigtige beslutninger i løbet af et splitsekund.

Hvis ikke, så er det måske tid til at gøre det. Alt for mange pædagoger kommer nemlig på usikker grund, når de skal bedømme situationens alvor. De føler sig ikke nødvendigvis rustet til at vide, hvornår det er tid til at ringe til alarmcentralen, og hvornår de faktisk selv kan klare sagerne. 

Førstehjælp til institutioner giver jer mulighed for at vælge præcis det antal timer i ønsker, på det tidspunkt der passer jer.

 Har I brug for et førstehjælpskursus ?

Se om du kan svare på spørgsmålene her:

  1. ​Kender du tegnene på de mest almindelige, men også sjældne sygdomme hos børn?
  2. ​Føler du dig rustet til at selv at give barnet førstehjælp, inden ambulancen når frem?​

​På vores førstehjælpskursus til institutioner bliver du klædt på til at træde til i alle situationer, hvor et barn har brug for omsorg og/eller akut hjælp. Du vil blandt andet lære om:

  • ​Sygdomme, blandt andet feberkramper, epilepsi og diabetes, og symptomerne.
  • Førstehjælp til babyer 0-1 årige.
  • ​Skader og ulykker, blandt andet fremmedlegemer i halsen, næseblod, fald og hovedskader.
  • ​Genoplivning af børn, hvor vi træner med hjertestarter og nye elektroniske dukker, der viser blodcirkulation og luftmængde.
  • ​Generel sikkerhed og forebyggelse af ulykker.
  • ​Fordeling af ansvar og roller.

Der er mange hensyn at tage i en dagligdag med børn og derfor begynder vi altid vores kurser med at spørge ind til jeres og jeres arbejdsplads særlige behov. Disse indledende spørgsmål gør os nemlig i stand til at fokusere på lige netop de emner og udfordringer, I møder i jeres dagligdag.

Hjertestarter til børn anvendes på alle kurser.

Vi anbefaler som minimum, et 4 timers Hjertestop med AED kursus hvert andet år.
Året imellem 4 timers kurserne anbefaler vi her et update kursus på 2 timer. Undersøgelser viser at størstedelen af det indlærte, forsvinder indenfor det første år.

Læs mere om hvorfor du skal vælge Rescue112 til dit næste kursus - Klik her