Langt de fleste af de i alt 40.000 danske arbejdsskader finder sted på virksomheder med store maskiner, byggeri og tungt udstyr ­- og alt for tit, er vi selv skyld i dem. Sår, brækkede ben, fastklemninger og endda dødsfald kunne være undgået, hvis du og dine kollegaer havde taget nogle helt simple forholdsregler, når I er på arbejde.

Der findes metoder til at undgå at udsætte sig selv for skader eller farer i løbet af en arbejdsdag, ligesom anskaffelsen af en hjertestarter kombineret med uddannet personale, forbedrer chancerne for personer med hjertestop i en sådan grad, at mellem 50 og 70 % faktisk overlever. I virksomheder uden hjertestartere og uden uddannet personale i førstehjælp er det kun mellem 7 og 25 %.

Vi anbefaler som minimum, et 4 timers Hjertestop med AED kursus hvert andet år.
Året imellem 4 timers kurserne anbefaler vi et update kursus på 2 timer. Undersøgelser viser at størstedelen af det indlærte, forsvinder indenfor det første år.​

​På et førstehjælpskursus hos Rescue112 bliver du klog på, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude, og en kollega ligger bevidstløs eller råber om hjælp. På en kursusdag med os lærer du derfor om: 

  • ​Basal og livreddende førstehjælp, blandt andet ved brug af dukker og hjertestarter.
  • El-ulykker højspænding.
  • ​Fysiske skader og ulykker, blandt andet fastklemning, øjenskader, hovedskader nedstyrtning, afrevne legemsdele og lignende.
  • ​Akut sygdom og symptomer.
  • ​Generel sikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Fabrikker og produktionsvirksomheder har ofte store lokaler med flere forskellige maskiner, rutiner og arbejdsopgaver, som kan have særlig betydning for den generelle sikkerhed og medarbejdernes adgang til en hjertestarter. Derfor tager kursusdagens emner og øvelser altid udgangspunkt i dine arbejdsgange, så du går hjem med konkrete og brugbare værktøjer. 

Læs mere om hvorfor du skal vælge Rescue112 til dit næste kursus - Klik her