Disse kurser herunder, giver et elektronisk bevis, jf. Dansk Førstehjælps Råds retningslinier og ERC’s guidelines​.

​​3-TIMERS OPDATERING

Indeholder bl.a ​

 • Besvimet eller bevidstløs
 • ABC førstehjælp
 • Stabilt sideleje
 • Overlevelseskædens fire led
 • Genoplivning med hjertemassage
 • Brug af hjertestarter (AED)

4-TIMER BASISUDDANNELSE

Indeholder bl.a

 • Stroke
 • Besvimet eller bevidstløs
 • ABC førstehjælp
 • Stabilt sideleje
 • Heimlich manøvre
 • Genoplivning med hjertemassage
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Genkende unormal vejrtrækning​

5-TIMER

Indeholder bl.a

 • Stroke
 • Besvimet eller bevidstløs
 • ABC førstehjælp
 • Stabilt sideleje
 • Heimlich manøvre
 • Genoplivning med hjertemassage
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Genkende unormal vejrtrækning
 • Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse​

​6-TIMER

Indeholder bl.a

 • Stroke
 • Besvimet eller bevidstløs
 • ABC førstehjælp
 • Stabilt sideleje
 • Heimlich manøvre
 • Genoplivning med hjertemassage
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Genkende unormal vejrtrækning
 • ​Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse
 • Akut opståede sygdomme

7-TIMER MEDBORGERFØRSTEHJÆLP

Indeholder bl.a

 • Stroke
 • Besvimet eller bevidstløs
 • ABC førstehjælp
 • Stabilt sideleje
 • Heimlich manøvre
 • Genoplivning med hjertemassage
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Genkende unormal vejrtrækning
 • Førstehjælp ved ulykker (case)
 • Akut opståede sygdomme (case)
 • Kramper (case)

12-TIMER SÆRLIGT ANSVAR

 • Førstehjælpere med særligt ansvar​
 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne​
 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne​ inkl. færdselsrelateret ​
 • Grundkursus for mange uddannelser, f.eks. Pædagoger og SOSU.​
 • Erhvervsuddannelserne